AquaFutureProjekt neve:

K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések

Projekt címe:

Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése

Projekt azonosító száma:

VKSZ_12-1-2013-0078

Projektvezető:

ÖKO 2000 Kft.

2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38.

Projekt tagok: 

Bocskai Halászati Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 24. fsz. 1.

Czikkhalas Halastavai Kft.

7067 Varsád, Kossuth u. 1.

Hoitsy és Rieger Kft.

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 55.

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Szabolcsi Halászati Kft.

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.

Szent István Egyetem

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

The Fishmarket Halkereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Törökbálinti u. 23.

Támogató szervezet: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Támogatás forrása:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Hiperhivatkozások:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

Projekt kezdete:

2014. január 01.

Projekt vége:

2017. december 31.

Projekt összköltsége:

1 499 777 402 Ft

Támogatás összege:

1 235 313 186 Ft

Támogatás mértéke: 82,366 %

 

Projekt általános leírása:

„Ha az akvakultúra nem létezne, nekünk kellene feltalálni”. Az idézett mondat Maria Damanaki, az EU Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság vezetőjétől származik, és alátámasztja azon célt, melyet a konzorcium a projekt 4 éves futamideje alatt tervez. Küldetésünk a magyar halászati ágazat akvakultúra szektorában piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységek elvégzése, innovatív, költségoptimalizált termékek, technikák, technológiák és módszerek kifejlesztése, valamint továbbfejlesztése. Az akvakultúra szektort termelési oldalról a tógazdasági haltenyésztéssel és intenzív haltermeléssel foglalkozó vállalkozások reprezentálják, míg a piacra jutást halfeldolgozót üzemeltető gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg a konzorcium. A forprofit résztvevők által végzett tevékenységeket két nonprofit kutatási intézmény (egy felsőoktatási intézmény és egy kutató központ) koordinálja és menedzseli. A projekt két részprojektben valósítja meg a tervezett részfeladatokat, melyek a „farmtól az asztalig” koncepció elemeit tartalmazzák és hajtják végre az innovációs időszakban.

 

A projekt fő feladatai, célja:

A projekt fő feladatait azon vállalkozói igények generálták, melyek a hazai akvakultúra technológia és termelés versenyképességét hátráltatják, mely problémák megoldása komoly piaci előrelépést jelentenek az ágazat egésze számára. A konzorcium azonosította azokat az ágazati elemeket, melyek javítása és fejlesztése kitörési lehetőséget biztosít az ágazat számára. Ezek az alábbiak:

1) Halszaporítás modernizálása: az alkalmazott technológiai elemek fejlesztése a rendelkezésre álló, high-tech technikák bevonásával, az alkalmazott módszertan át- és újragondolása a szaporítás során alkalmazott vegyi anyagok felhasználó- és környezetbarát, gazdaságilag optimalizált kiváltása, EU normákhoz (pl. élelmiszerbiztonsági) igazítása.

2) Takarmányozás technológia fejlesztése: hazánk a Közép-Kelet-Európai akvakultúra ágazat egyik vezető szereplője, így a teljesértékű takarmányok (tápok) és gabonaalapú takarmányok felhasználási technológiájának fejlesztésében is élen jár. A cél a biztonságos (pl. mikotoxinmentes) takarmány alapanyaggal egészséges, jövedelmező és kiváló minőségű haltermék előállítása.

3) Termelési technológia továbbfejlesztése: a haltakarmányozás vs. állategészségügyi kérdések interakcióinak áttekintése, a fellépő haváriákkal szemben preventív és hatékony kezelési módszerek kidolgozása. Egyes halfajaink (harcsa, amur) termelési szerkezetben elfoglalt helyének és lehetőségeinek újragondolása, a tavi haltermelés intenzifikálása. A haszonhalaink genetikai tartalékainak feltárása, a modern genetikai metodikai elemek beépítése a tenyésztésbe. Az egyes továbbfejlesztett termelési technológiák költség-haszon elemzésének az elvégzése.

4) A teljes termelési és feldolgozási lánc során az állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai kritikus pontok feltárása, a megelőzést segítő, illetve a már fellépett betegségektől mentesítő technológiák kidolgozása, és az ezeknél alkalmazható hatóanyagok feltérképezése, és felhasználásuk gazdasági optimalizálása.

5) A halfeldolgozás során a felmért piaci igényekhez igazodó technológiai elemek beépítése a struktúrába, melyek az alapanyag minőség megóvását, biztonságos, minőségi haltermék előállítását segítik. Új, a fogyasztók által preferált haltermékek kifejlesztése, feldolgozási technológia egyes elemeinek továbbfejlesztése, gazdasági optimalizálása.

A tervezett tevékenységek szorosan illeszkednek a hazai halászati és agrárstratégiához, valamint a nemzetközi célkitűzésekhez, melyeket támogató nyilatkozatok támasztanak alá (lásd: melléklet). Az innovációs feladatok a Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform és a Nemzeti Halászati Stratégia dokumentumaiban felvázolt terveket valósítják meg, mely dokumentumok a hazai akvakultúra közép- és hosszú távú céljait fogalmazták meg az elmúlt időszakban.