MTA Agrártudományi Kutatóközpont

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK) 2011 végén jött létre három budapesti akadémiai kutatóintézet, a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, a Növényvédelmi Kutatóintézet és az Állatorvos-tudományi Kutatóintézet beolvadásával a martonvásári székhelyű Mezőgazdasági Kutatóintézetbe.

MTA Agrártudományi Kutatóközpont


A kutatóközpont 2012. január 1-én kezdte meg működését. Tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint részt vegyen a tudományos és szakmai ismeretek átadásában. Az MTA ATK a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkozik a növénytermesztéssel, növénynemesítéssel és a növényvédelemmel kapcsolatos tudományos feladatokkal, valamint a talajtan és agrokémiai tudományos és gyakorlati problémáival. Az MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet az állatorvos-tudomány területén, a háziasított és vadon élő állatok fertőző eredetű betegségeinek és ezek kórokozóinak tanulmányozásával, állatbetegségek elleni védekezés, diagnosztikai és vakcinázási módszerek fejlesztésével, molekuláris biológiai, immunológiai és kórtani kutatások végzésével, illetve az állatorvos-tudomány területén elért eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozásával foglalkozik. Az MTA ATK több hazai és külföldi kutatási intézménnyel áll együttműködésben, és kapcsolatot tart fent nemzetközi tudományos társaságokkal. Felsőoktatási intézményekkel együttműködve aktívan részt vesz az oktatásban, továbbképzésekben és a főiskolákon és egyetemeken zajló tudományos kutatási projektekben.

« vissza