SzIE ÁOTK Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszéke

A Tanszék az Állatorvos-tudományi Karon belül egyedül foglalkozik az állategészségügyhöz kapcsolódó, alkalmazott jogi-közigazgatási, valamint gazdasági és menedzsment ismeretekkel. Tevékenységének jellegéből adódóan szoros kapcsolatokat alakított ki a különböző állattartó telepekkel, termelői érdekvédelmi szervezetekkel és az állattenyésztéshez kapcsolódó szolgáltató cégekkel. 2016. július 1-től az ÁOTK kivált a Szent István Egyetem kötelékéből, és önálló Állatorvostudományi Egyetemként működik tovább.

SzIE ÁOTK Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszéke


Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszéke mostani formájában 1995 óta működik, és jelenleg a Tanszék, ill. a kutatócsoport keretein belül 1 fő egyetemi docens, 2 fő egyetemi adjunktus, 1 fő egyetemi tanársegéd, 1 fő ügyvivő szakértő, 2 fő PhD hallgató és 1 fő adminisztratív munkatárs dolgozik a külső munkatársak mellett.

Az Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék oktatási-kutatási struktúrája alapvetően két fő területre épül: az állategészségügyhöz kapcsolódó, alkalmazott jogi-közigazgatási, valamint gazdasági és menedzsment ismeretekre. Az állatorvosképzés keretén belül a közgazdaságtan és agrárgazdaságtan tárgykörök oktatása és kutatása 1905 óta folyik eltérő tantárgynevek alatt (nemzetgazdaságtan, közgazdaságtan, agrárpolitika, mezőgazdasági termelés és üzemtan, stb.), jelenleg gazdasági, menedzsment területen a Tanszék nagy óraszámban angol és magyar nyelven agrárgazdaságtant, valamint állat-egészségügyi gazdaságtant és menedzsmentet oktat.

Az agrárgazdaságtanon belül az agrárpiac mozgástörvényei, az agrármarketing, az agrárágazatunknak a nemzetgazdaságban, a nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepe, valamint az egyes állattenyésztési ágazatok helyzete és versenyképességének vizsgálata képezi az oktatás és kutatás tárgyát. Az állategészségügyi gazdaságtan és menedzsment egyik fő vizsgálati területe a különböző állatbetegségek által okozott veszteségek becslése és számszerűsítése, valamint az állat-egészségügyi beavatkozások, preventív intézkedések gazdasági (p. költség-haszon) elemzése, megtérülésük vizsgálata.

A kutatások jellegéből adódóan a szükséges infrastruktúra, az informatikai háttér a Tanszék rendelkezésére áll, valamint az állattartó telepekkel, termelői érdekvédelmi szervezetekkel, az élelmiszerláncon, elsősorban állattenyésztésen belül működő szolgáltató cégekkel és a különböző hatóságokkal élő, hatékony munkakapcsolatokat sikerült kialakítani. Az állategészségügyi ökonómia területén a széleskörű nemzetközi kapcsolatok kialakítására és a legújabb nemzetközi szakmai ismeretek megszerzésére kiváló lehetőséget jelent, hogy a Tanszék résztvevője a „Networking to enhance the use of economics in animal health education, policy making and research in Europe and beyond” 3 éves (2012-2015) ERASMUS LIFELONG LEARNING PROGRAMME nevű Európai Uniós pályázatnak.

« vissza