SzIE MKK ATI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék

Az 1990-ben létrehozott Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet égisze alatt alakult 1999-ben a Környezeti Elemek Védelme Tanszék, amely a Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék (továbbiakban KKBT) jogelődje. Az alapítás óta eltelt 15 évben folyamatosan fejlődő egység a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon belül is meghatározó szereplővé nőtte ki magát. A Halgazdálkodási Tanszékkel fúzionálva 2014-ben alakították meg az új Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetet.

SzIE MKK ATI Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék


Jelenleg a tanszék, ill. a kutatócsoport keretein belül 2 fő egyetemi docens, 3 fő egyetemi adjunktus, 2 fő egyetemi tanársegéd, 1 fő tudományos munkatárs, 5 fő tanszéki mérnök, 1 fő technikus, 2 fő laboráns, 1 fő ügyvivő szakértő, 3 fő PhD hallgató és 2 fő demonstrátor dolgozik.

Az oktatás területén a kezdetektől koordinálja a Környezetgazdálkodási agrármérnök szakokon (5 éves képzés, BSc, MSc) a Környezetvédelem szakirányt (specializációt), amelynek keretében a Tanszék általános feladatának tekinti a tudományos műhelymunka és a környezetvédelmi szakma gyakorlati igényeinek összehangolását. Ezen belül elsődleges célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik természettudományos alapképzettségre épülő biológiai szemlélettel és mérnöki igényességgel képesek megoldani a gyakorlati környezetvédelmi feladatokat.

A tanszék jelentős szerepet játszott a Hulladékgazdálkodási technológus képzés oktatási programjának kidolgozásában majd 2006 óta a szak oktatásában és irányításában. Mindemellett a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar több más szakán (Környezetmérnök, Természetvédelmi mérnök, Növénytermesztési mérnök BSc-k, Ökotoxikológus mérnök, Környezetmérnök MSc-k) és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon, illetve más egyetemeken is oktat különböző diszciplínákban.

A KKBT kutatási profilja a környezeti mikrobiológia, a mikrobiális ökotoxikológia és a molekuláris biológia területeken óriási fejlődésnek indult, ami mind az iskolateremtésben, mind a hazai és nemzetközi publikációs tevékenységben, továbbá a forrásgenerálás terén jelentős eredményekben mutatkozott meg. A Tanszék új, saját forrásból felújított épületbe költözött, ahol két szinten három, a jelen kor kutatási színvonalának megfelelő laboratóriumot és közel 20 ember számára kultúrált és az alkotó munkához megfelelő munkahely jött létre.

A KKBT az eddig elnyert és az elbírálás alatt lévő különféle pályázatok keretei között az alábbi témakörökben folytat kutatói munkát.

 • Szénhidrogén vegyületek aerob és anaerob biodegradációja.

 • Mikotoxinok hatáselemzése és biodetoxifikációja.

 • Hormonhatású anyagok (EDC-k) biodegradációja és biodetoxifikációja.

 • In vitro biológiai módszerek (öko- és biotesztek) fejlesztése, gyakorlati alkalmazása.

 • Molekuláris taxonómia.

 • Extremofil mikroorganizmusok genetikai háttere.

 • Szennyező anyagok lebontásában résztvevő mikroorganizmusok genetikai háttere.

 • Nanotechnológia alkalmazása a környezetvédelemben.

 • Hulladékgazdálkodás környezetvédelmi kérdései.

 • A környezetvédelemi technológiák biológiai és kémiai biztonsági kérdései.

 • Szennyvíztisztítás ökotoxikológiai hatáselemzése.

 • Biofilmek és szennyvizek metagenom analízise.

 • Környezetvédelmi mikológia.

 • Mikroszkopikus gombák komposztálásban betöltött szerepe.

A Tanszék különösen fontosnak tartja a nonprofit szféra mellett a verseny (vállalkozói) szférával való kapcsolatok kialakítását, K+F+I szolgáltatások nyújtását és közös pályázatok generálását, kivitelezését. Az ezen a területen végzett kiemelkedő munka eredményeképpen számos, a magyarországi környezetvédelmi piacon meghatározó szereppel rendelkező vállalkozással van hatékony munka kapcsolatunk, közös pályázatunk, illetve végzünk számukra ökotoxikológiai, molekuláris biológiai és fermentációs szolgáltatást.

« vissza